УСЛОВИ ЗА УПИС У РЕГИСТАР КВАЛИФИКОВАНИХ ХОМЕОПАТА СЕКЦИЈЕ ЗА ХОМЕОПАТИЈУ

1. Диплома о завршеној високој стручној спреми: медицински факултет, стоматолошки факултет,

фармацеутски факултет.

2. Диплома школа хомеопатије коју је кандидат завршио.

3. Потврда да је кандидат члан Хомеопатске секције СЛД са плаћеном чланарином за текућу

годину.

Комисија за упис у Регистар квалификованих хомеопата Секције за хомеопатију СЛД у саставу

од три члана, састаје се друге среде у месецу у 18 h /пре почетка редовног састанка Секције/

у просторијама СЛД, када кандидат може да приложи наведену документацију. Комисија, након

провере документације, кандидата уписује у наведени Регистар и кандидату издаје потврду.