Milos_Popovic

Секција за хомеопатију Српског лекарског друштва основана је 2002. године.

Оснивач и први председник Секције био је проф. др Милош Поповић (1941-2012), хирург, шеф Катедре за хирургију са анестезиологијом Медицинског факултета у Београду ( 2002. – 2004.), дугогодишњи директор Клинике за дигестивну хирургију КЦС

Секције за хомеопатију - ИЗБОРНА СКУПШТИНА
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 10/04/2019, у 19 часова
Секција за хомеопатију - Тема: "Нови поглед на лекове: "Sulphur i Phosphorus", Ирена Стојковић, спец. мед. биохемије, хомеопата"
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 13/03/2019, у 19 часова
  • Акредитовано под бројем: Састанак није акредитован
Секција за хомеопатију
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 13/02/2019, у 19 часова
  • Председништво Секције у среду 13.2.2019

< претходна | страна 2 од 2