LMHI

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ЕДУКАЦИЈЕ У ХОМЕОПАТИЈИ I – VIII – ГЕНЕРАЦИЈА 2018/2019.

Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
Време: 21/04/2018, у 16 часова

Више информација
Секција за хомеопатију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 13/06/2018, у 19 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-1602/18 за лекаре, стоматологе, фармацеуте са 2 бода за учеснике
 • Предавач: Др Петар Поповић: Сумпор-од хомеопатије до физиологије
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ЕДУКАЦИЈЕ У ХОМЕОПАТИЈИ I – VIII – ГЕНЕРАЦИЈА 2018/2019.
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 21/04/2018, у 16 часова
Секција за хомеопатију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 11/04/2018, у 19 часова
 • Акредитовано под бројем: А-1-987/18 за лекаре
 • Предавач: Прим. др Љиљана Бајић Бибић: Улога правилне исхране у току хомеопатског лечења ендокринолошких обољења
Секција за хомеопатију
 • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
 • Време: 14/02/2018, у 19 часова
 • Акредитовано под бројем: Састанак није акредитован
 • Предавач: прим. др Љиљана Бајић Бибић, ''Најчешћа питања лекара опште медицине у сусрету са хомеопатским лековима''

страна 1 од 1