LMHI

Секција за хомеопатију - Тема: "Нови поглед на лекове: "Sulphur i Phosphorus", Ирена Стојковић, спец. мед. биохемије, хомеопата"

Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
Време: 13/03/2019, у 19 часова
Акредитовано: Састанак није акредитован

Секција за хомеопатију
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 08/05/2019, са почетком у 19 часова
Секције за хомеопатију - ИЗБОРНА СКУПШТИНА
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 10/04/2019, у 19 часова
Секција за хомеопатију - Тема: "Нови поглед на лекове: "Sulphur i Phosphorus", Ирена Стојковић, спец. мед. биохемије, хомеопата"
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 13/03/2019, у 19 часова
  • Акредитовано под бројем: Састанак није акредитован
Секција за хомеопатију
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 13/02/2019, у 19 часова
  • Председништво Секције у среду 13.2.2019

страна 1 од 1